Lehrer

erste Reihe: C. Vollmer

zweite Reihe: C. Wörz, S. Maier, C. Discher, D. Grüssner, M. Baumann, M. Müller, C. Hawel, A. Volk

dritte Reihe: D. Bleile, V. Fernandez Silva, C. Gode, A. Petzold, D. Hirschmann, T. Hildenbrand, C. Weimer, M. Cekirge

vierte Reihe: D. Aslar, U. Schwellinger, N. Böckmann, T. Schmitt, S. Heß, A. Koch, H. Hertel, E. Toskic

es fehlen: C. Bodenheimer, T. Wolfram, D. Rajappan


Klassen

Klasse 1a (Herr Hertel)

Klasse 1b (Frau Wörtz)

Klasse 2a (Frau Bleile)

Klasse 2b (Frau Schmitt)

Klasse 3a (Herr Toskic)

Klasse 3b (Frau Hirschmann)

Klasse 4a (Frau Petzold)

Klasse 4b (Frau Maier)


Klasse 6 (Herr Müller)

Klasse 7 (Frau Cekirge/Frau Gode)

Klasse 8 (Frau Aslar)

Klasse 9a (Frau Böckmann)

Klasse 9b (Frau Heß)

Klasse 10 (Frau Hawel)

Wilhelm-Maier-Schule [-cartcount]